คู่มือการสมัคร Sha Plus+ สำหรับสถานประกอบการ

คู่มือการสมัคร Sha Plus+ สำหรับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตราฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และให้ได้มาตรฐานของ Safe Travels เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเมืองหัวหินต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข่าวสารอื่นๆ