ชีวาศรม นำร่องจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และชาวหัวหิน

8 กรกฎาคม 2564 : บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกในเอเชียและผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตอกย้ำปณิธาน นำร่องจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และชาวหัวหิน


ตามแผนโครงการ หัวหิน รีชาร์จ ที่มีกำหนดการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน 2 โดส ให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ชีวาศรมได้ทำการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,600 โดส โดยได้ส่งมอบวัคซีนให้กับ โรงพยาบาลหัวหิน เพื่อทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่พนักงานชีวาศรม ครอบครัว และได้บริจาคว้คซีนในส่วนที่เหลือเพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปฉีดให้กับประชากรในหัวหิน โดยขณะนี้พนักงานที่รีสอร์ททุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อย

โครงการหัวหิน รีชาร์จ เป็นการผนึกกำลังของหน่วยภาครัฐ สาธารณสุข และภาคเอกชนในพื้นที่เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชีวาศรมได้ทำหน้าที่ช่วยผลักดันให้โครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมายให้หัวหินพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนทั่วไปในหัวหินได้รับการฉีดวัคซีนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม

ชีวาศรม ตระหนักดีว่า การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านความปลอดภัย และเพื่อความมั่นใจของคนท้องที่ นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงได้จัดเตรียมวัคซีนให้กับทั้งพนักงานและครอบครัว รวมถึงประชาชนชาวหัวหิน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของรีสอร์ทในการตอบแทนและดูแลชุมชน

นายกฤป โรจนเสถียร ประธานกรรมการบริหารชีวาศรมกล่าว “พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ขับเคลื่อนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบถ้วน เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแขกที่เข้าพัก พนักงาน และชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เมื่อการจัดการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานสำเร็จครบถ้วน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก”

นายกฤปเสริม “พวกเราเชื่อในการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในจุดยืนของชีวาศรมเสมอมา นั่นเป็นเหตุผลที่เราริเริ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาเป็นเวลากว่า 26 ปี การจัดสรรวัคซีนให้กับชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สานต่อความมุ่งมั่นของเรา นั่นคือการสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่”

คาดการณ์ว่า เทศบาลเมืองหัวหินสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวได้ ภายใน 1 ตุลาคมนี้


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email : enquries@chivasom.com
หรือโทร +66 (0)32 536 536

ข่าวสารอื่นๆ