หัวหินได้รับจัดสรรซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรวม 55,000 โดส

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบเนื่องจากการขอจัดซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เร่งจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ

“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ

เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน พร้อมร่วมมือ “หัวหิน รีชาร์จ” เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน นำร่องการท่องเที่ยวหัวหินฉีดวัคซีนพนักงาน 100% พร้อมร่วมมือ “หัวหิน รีชาร์จ” เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ตุลาคมนี้