หัวหินได้รับจัดสรรซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรวม 55,000 โดส

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบเนื่องจากการขอจัดซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19