“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เร่งจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ

“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ