หัวหิน รีชาร์จ | Hua Hin Recharge

หัวหินร่วมใจ สู้ภัยโควิด

โครงการหัวหิน รีชาร์จ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคสาธารณสุข และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจรถเช่า บริษัททัวร์ ฯลฯ ในพื้นที่เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่พื้นที่และภาพรวมของประเทศ

ประชาชนในเมืองหัวหิน

ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว

จำนวนประชากรเป้าหมาย

0
คน

จำนวนโดสทั้งหมดที่ได้รับ (เข็ม 1+2+3)

0
โดส

จำนวนได้รับเข็ม 1

0
โดส / ครบตามเป้าหมายแล้ว

จำนวนได้รับเข็ม 2

0
โดส / ครบตามเป้าหมายแล้ว

จำนวนได้รับเข็ม 3

0
โดส (เข็มกระตุ้น)

จำนวนได้รับเข็ม 4

0
โดส (เข็มกระตุ้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมายของโครงการ

Hua Hin Recharge

เป้าหมายการได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คือ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ทำงานในธุรกิจการบริการได้รับการฉีดวัคซีน 100% และประชากรภายในพื้นที่ 70% ภายใน 30 กันยายน 2564 โดยมีกำลังหลักในการให้บริการวัคซีนได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลซานเปาโล และโรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขอีกกว่า 400 คน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอหัวหิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รพ.หัวหิน
☎️ 032 523 000

เตรียมความพร้อม

รับวัคซีน COVID-19

“หัวหิน รีชาร์จ” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมตอบคำถาม คลายข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรับวัคซีน COVID-19 พร้อมข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

อย่าลืมรวมพลังรวมใจกับเมืองหัวหินโดยเชิญชวนเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวชาวหัวหินติดตามเพจหัวหิน รีชาร์จ เพื่อติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ และเตรียมความพร้อมรับวัคซีน COVID-19

Getting to Know ‘Mor Prchuab Prom’

COVID-19 Vaccination Administration System in Prachuab Kirikhan

Dr. Suriya Kuharat, Provincial Public Health Medical Doctor to Prachaub Kirikhan and the head of the Hua Hin Recharge project speaks about how to register on ‘Mor Prachuab Prom’ to get COVID-19 vaccination on the province.

รายชื่อโรงแรมประจวบฯ

ที่ผ่านมาตรฐาน SHA Extra+