หัวหิน รีชาร์จ | Hua Hin Recharge

หัวหินร่วมใจ สู้ภัยโควิด

โครงการ Hua Hin Recharge เป็นความร่วมมือของภาครัฐ โรงพยาบาลและสาธารณสุข สมาคม และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ ในพื้นที่เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การขอความเห็นชอบจากภาครัฐให้จัดสรรวัคซีนอย่างเร่งด่วน และได้เริ่มดำเนินการฉีดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อกำหนดให้พื้นที่เทศบาลหัวหินเป็นพื้นที่นำร่องในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแบบไม่กักตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป อันจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ

ประชาชนในเมืองหัวหิน

ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว

จำนวนประชากรเป้าหมาย

0
คน

จำนวนโดสทั้งหมดที่ได้รับ (เข็ม 1+2+3)

0
โดส

จำนวนได้รับเข็ม 1

0
โดส / ครอบคลุม  0 %

จำนวนได้รับเข็ม 2

0
โดส / ครอบคลุม  0 %

จำนวนได้รับเข็ม 3

0
โดส (เข็มกระตุ้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมายของโครงการ

Hua Hin Recharge

เป้าหมายการได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คือ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ทำงานในธุรกิจการบริการได้รับการฉีดวัคซีน 100% และประชากรภายในพื้นที่ 70% ภายใน 30 กันยายน 2564 โดยมีกำลังหลักในการให้บริการวัคซีนได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลซานเปาโล และโรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขอีกกว่า 400 คน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ผ่านระบบ "หมอประจวบพร้อม"

เพียงสแกนผ่าน QR code ในภาพหรือคลิกลิงค์ด้านล่างได้เลย หากพบรายชื่อ สามารถกดจองคิวเพื่อรับวัคซีน COVID-19 โดยเลือกอำเภอของท่าน พร้อมใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อรับคิวและรอประกาศแจ้งวันและเวลาต่อไปค่ะ

หากไม่พบรายชื่อ สามารถลงทะเบียนรายชื่อของท่านและครอบครัวได้ทันที และเมื่อพบข้อมูลของท่านหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น สามารถกดจองคิวเพื่อรับวัคซีน COVID-19 ตามลำดับข้างต้นได้เลยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 032 611 437

เตรียมความพร้อม

รับวัคซีน COVID-19

“หัวหิน รีชาร์จ” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมตอบคำถาม คลายข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรับวัคซีน COVID-19 พร้อมข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

อย่าลืมรวมพลังรวมใจกับเมืองหัวหินโดยเชิญชวนเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวชาวหัวหินติดตามเพจหัวหิน รีชาร์จ เพื่อติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ และเตรียมความพร้อมรับวัคซีน COVID-19

Getting to Know ‘Mor Pruab Prom’

COVID-19 Vaccination Administration System in Prachuab Kirikhan

Dr. Suriya Kuharat, Provincial Public Health Medical Doctor to Prachaub Kirikhan and the head of the Hua Hin Recharge project speaks about how to register on ‘Mor Pruab Prom’ to get COVID-19 vaccination on the province.