หัวหิน รีชาร์จ | Hua Hin Recharge

หัวหินร่วมใจ สู้ภัยโควิด

โครงการหัวหิน รีชาร์จ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคสาธารณสุข และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจรถเช่า บริษัททัวร์ ฯลฯ ในพื้นที่เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่

รวมไปถึง การขอความเห็นชอบจากภาครัฐกำหนดให้ พื้นที่เทศบาลหัวหิน อันประกอบไปด้วย ตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก เป็นพื้นที่นำร่อง ที่ได้รับการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ และให้พนักงานในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอันถือเป็นบุคคลากรด่านหน้าได้รับวัคซีนครบถ้วน เพื่อสามารถเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ให้สามารถเดินทางมาพักในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเร็วที่สุดตามการอนุมัติจากศบค. อันจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ

ประชาชนในเมืองหัวหิน

ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว

จำนวนประชากรเป้าหมาย

0
คน

จำนวนโดสทั้งหมดที่ได้รับ (เข็ม 1+2+3)

0
โดส

จำนวนได้รับเข็ม 1

0
โดส / ครอบคลุม  0 %

จำนวนได้รับเข็ม 2

0
โดส / ครอบคลุม  0 0%

จำนวนได้รับเข็ม 3

0
โดส (เข็มกระตุ้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมายของโครงการ

Hua Hin Recharge

เป้าหมายการได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คือ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ทำงานในธุรกิจการบริการได้รับการฉีดวัคซีน 100% และประชากรภายในพื้นที่ 70% ภายใน 30 กันยายน 2564 โดยมีกำลังหลักในการให้บริการวัคซีนได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลซานเปาโล และโรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขอีกกว่า 400 คน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ผ่านระบบ "หมอประจวบพร้อม"

เพียงสแกนผ่าน QR code ในภาพหรือคลิกลิงค์ด้านล่างได้เลย หากพบรายชื่อ สามารถกดจองคิวเพื่อรับวัคซีน COVID-19 โดยเลือกอำเภอของท่าน พร้อมใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อรับคิวและรอประกาศแจ้งวันและเวลาต่อไปค่ะ

หากไม่พบรายชื่อ สามารถลงทะเบียนรายชื่อของท่านและครอบครัวได้ทันที และเมื่อพบข้อมูลของท่านหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น สามารถกดจองคิวเพื่อรับวัคซีน COVID-19 ตามลำดับข้างต้นได้เลยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 032 611 437

เตรียมความพร้อม

รับวัคซีน COVID-19

“หัวหิน รีชาร์จ” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมตอบคำถาม คลายข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรับวัคซีน COVID-19 พร้อมข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

อย่าลืมรวมพลังรวมใจกับเมืองหัวหินโดยเชิญชวนเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวชาวหัวหินติดตามเพจหัวหิน รีชาร์จ เพื่อติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ และเตรียมความพร้อมรับวัคซีน COVID-19

Getting to Know ‘Mor Prchuab Prom’

COVID-19 Vaccination Administration System in Prachuab Kirikhan

Dr. Suriya Kuharat, Provincial Public Health Medical Doctor to Prachaub Kirikhan and the head of the Hua Hin Recharge project speaks about how to register on ‘Mor Prachuab Prom’ to get COVID-19 vaccination on the province.

คู่มือสมัคร SHA Plus

สำหรับสถานประกอบการ

คู่มือการสมัคร Sha Plus+ สำหรับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตราฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และให้ได้มาตรฐานของ Safe Travels เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเมืองหัวหินต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ